فروشگاه اینترنتی پرشنگ در سایت ساماندهی کل فروشگاه های اینترنتی سراسر کشور ثبت شده است

ساعت پاسخگویی تلفنی

از ساعت 10 صبح الی 6 عصر

(غیر از جمعه ها و ایام تعطیل)

0919-1060658

ایمیل کاری فروشگاه

info@pershang.com

گردنبند نقره P 301
گردنبند نقره P 301

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

دستبند عثمانی P 401
دستبند عثمانی P 401

غیرموجود

غیرموجود

ست کامل استیل P 201
ست کامل استیل P 201

58,000 تومان
40,000 تومان

موجود

گردنبند نقره P 302
گردنبند نقره P 302

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

دستبند عثمانی P 402
دستبند عثمانی P 402

غیرموجود

غیرموجود

نیم ست طرح اشک
نیم ست طرح اشک

غیرموجود

غیرموجود

ست کامل استیل P 202
ست کامل استیل P 202

58,000 تومان
40,000 تومان

موجود

گردنبند نقره P 303
گردنبند نقره P 303

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

دستبند عثمانی P 403
دستبند عثمانی P 403

غیرموجود

غیرموجود

نیم ست پروانه استیل P 102
نیم ست پروانه استیل P 102

125,000 تومان
85,000 تومان

موجود

ست کامل استیل P 203
ست کامل استیل P 203

غیرموجود

غیرموجود

دستبند عثمانی P 404
دستبند عثمانی P 404

غیرموجود

غیرموجود

نیم ست عثمانی P 103
نیم ست عثمانی P 103

غیرموجود

غیرموجود

ساعت دیواری - رومیزی چوبین
ساعت دیواری - رومیزی چوبین

150,000 تومان
90,000 تومان

موجود

دستبند عثمانی P 405
دستبند عثمانی P 405

غیرموجود

غیرموجود

گردنبند نقره P 306
گردنبند نقره P 306

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

نیم ست عثمانی P 105
نیم ست عثمانی P 105

غیرموجود

غیرموجود

گردنبند نقره P 307
گردنبند نقره P 307

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

گردنبند نقره P 308
گردنبند نقره P 308

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

دستبند گل P 408
دستبند گل P 408

غیرموجود

غیرموجود

نیم ست عثمانی P 107
نیم ست عثمانی P 107

غیرموجود

غیرموجود

دستبند پروانه P 409
دستبند پروانه P 409

غیرموجود

غیرموجود

نیم ست عثمانی P 108
نیم ست عثمانی P 108

غیرموجود

غیرموجود

گردنبند نقره P 310
گردنبند نقره P 310

110,000 تومان
78,000 تومان

موجود

بالا